PÅMELDING

KUNST, MUSIKK, DANS, DRAMA


Har du lyst til å lære mer om det å stå på en scene? Er du glad i å danse? Bor det en kunstner i deg? Hver dag har vi workshops i sang, teater, dans og kunst i mange kule stilarter, sammen skal vi lage et sommershow som er åpen for publikum og vises siste dagen i Black Box. Dette blir en uke du sent kommer til å glemme! Kursene ledes av dyktige instruktører, og deltakerne deles inn i grupper etter alder.


SFO


SFO holder åpent hver dag fra 8-9 og fra 15-16 i Kulturskolens lokaler. Her kan deltakerne delta på koselige aktiviteter som består av forming og frilek.


INSTRUKTØRER


Dina Billington - musikk


Maren Eikli Hiorth - teater


Daniel Sandvik - kunst


Liv-Karin Cihiluka - dans


Charlotte Lindmann - teater


PRAKTISK INFO:

Sted:  Kulturskolen i Halden


Adr:    Tordenskjolds gate 8


Tid:     Mandag - fredag

Kl. 9 - 15

Gratis SFO-tilbud fra

8 - 9 og15 - 16


Start:  24. juni og 12. august


Alder: født 2003 - 2012


Pris:   1300,- pr. uke. 15% rabatt

          fra søsken nr. 2

Familier med vanskelig økonomi kan be om redusert eller ingen deltakeravgift.


Kontakt oss hvis dette gjelder deg.